Konsultujemy. Opiniujemy. Pytamy.

Zasady

Podstawą prawną do przeprowadzania konsultacji społecznych, dyskusji publicznych i włączania społeczeństwa w podejmowanie decyzji w samorządzie Gminy Świebodzin są uchwała nr VII/121/2015 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Świebodzin oraz uchwała nr IX/148/2015 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Świebodzin.

zasady konsultacji
  1. Szanujemy odmienne zdanie drugiej osoby.
  2. Dzielimy się swoim pomysłem na rozwiązanie konkretnego problemu.
  3. Krytykujemy konstruktywnie szanując drugiego człowieka.
  4. Nie używamy języka agresji i przemocy słownej.