Konsultujemy. Opiniujemy. Pytamy.

Konsultujemy. Opiniujemy. Pytamy.

Baza wiedzy

Książka „Partycypacja obywatelska od teorii do praktyki społecznej” Publikacja na temat partycypacji obywatelskiej. Teksty dotyczące m.in. kontekstu prawnego partypacji, ruchów miejskich jako aktora w działaniach partycypacyjnych. Publikacja „Partycypacja obywatelska w społeczności lokalnej” na temat podstawowych …

Dlaczego warto brać udział w konsultacjach społecznych?

Witamy na stronie poświeconej konsultacjom społecznym w naszej gminie. Najważniejszym założeniem naszych działań jest obustronna komunikację i nawiązanie relacji pomiędzy mieszkańcami a władzami samorządowymi Gminy Świebodzin. Będziemy tu informować mieszkańców o najbliższych konsultacjach społecznych – …