Konsultujemy. Opiniujemy. Pytamy.

Wyniki konsultacji

Promocja Miasta i Gminy Świebodzin – Raport z badania ankietowego

Promocja Gminy jest jednym ze sposobów wspierania jej rozwoju. Odpowiednio ukierunkowany marketing wpływa na wiele czynników: m.in. mniejsze bezrobocie w regionie, większe zainteresowanie turystyką, ale przede wszystkim daje ogromną szansę na rozwój, wzrost inwestycji oraz zwiększenie jakości życia mieszkańców. Bez mocnej i skutecznej promocji, Gmina nie może liczyć na przyciąganie inwestorów czy turystów. Jednym z kluczowych zadań samorządów jest więc promowanie swojego regionu, zwłaszcza jeśli region charakteryzuje się wieloma atutami, dzięki którym można stworzyć atrakcyjną ofertę dla turystów, organizacji, instytucji i innych inwestorów także tych zagranicznych, co z kolei może przesądzić o wyborze właśnie Gminy Świebodzin jako miejsca inwestycji o kluczowym dla mieszkańców znaczeniu. Dbałość o promowanie Gminy i jej pozytywny wizerunek, świadczą o dobrym gospodarzu, wpływając tym samym na poziom życia ludzi zamieszkujących dany region, co z kolei przekłada się na postrzeganie i ocenę całej Gminy.

https://bip.swiebodzin.eu/system/obj/25833_Raport_promocja_miasta_i_gminy_mt.pdf?fbclid=IwAR0nukUqBW4WIZkzEU6Uqs4qWVwhbtTnm9m0h_bamnw4dVw8FXz3CmGP_F8

Ocena oferty zajęć dla dzieci proponowanych przez Gminę Świebodzin w czasie ferii zimowych – Raport z badania ankietowego

Czas ferii zimowych dla osób mających dzieci w wieku szkolnym to tradycyjnie okres wielu dylematów. Każdego roku wielu rodziców decyduje jak wypełnić ten czas swoim pociechom. Opiekunowie chcą, aby z jednej strony podopieczni spędzili ten czas kreatywnie, z drugiej zaś wypoczęli i skorzystali z różnych atrakcji, nie pozwalając im na nudę. Wielu z nich więc decyduje się na to, aby ich dzieci skorzystały w tym czasie z zajęć różnego charakteru: edukacyjnych, ogólnorozwojowych, integracyjnych, obozów zimowych oraz półkolonii, także tych dostępnych lokalnie proponowanych przez gminy i samorządy. W niniejszym raporcie przedstawiamy wyniki lutowo-marcowego badania ankietowego właśnie tego typu oferty zajęć, która została zaproponowała w tym roku mieszkańcom przez Gminę Świebodzin.

https://bip.swiebodzin.eu/system/obj/25445_raport.pdf?fbclid=IwAR1CGQyZA2A55FzWFyx1rUnFyFsFAgzbClfHUurWFWVbmIBEIVS8x-_Ru_w