Baza wiedzy

Baza wiedzy

Publikacja na temat partycypacji obywatelskiej. Teksty dotyczące m.in. kontekstu prawnego partypacji, ruchów miejskich jako aktora w działaniach partycypacyjnych.

Publikacja „Partycypacja obywatelska w społeczności lokalnej” na temat podstawowych pojęć związanych z demokracją obywatelską i procesem partycypacji.