Konsultacje społeczne – co to jest

Konsultacje społeczne – co to jest

Konsultacje społeczne są procesem, w którym przedstawiciele władz przedstawiają obywatelom swoje plany dotyczące np. aktów prawnych, inwestycji lub innych przedsięwzięć, które będą miały wpływ na życie codzienne i pracę obywateli. Nie ograniczają się tylko do przedstawienia tych planów, ale polegają też na wysłuchaniu opinii na ich temat, ich modyfikowaniu i informowaniu o ostatecznej decyzji.

Konsultacje społeczne to sposób uzyskiwania opinii, stanowisk, propozycji itp. od instytucji i osób, które dotkną bezpośrednio lub pośrednio obywateli. Celem jest poprawa różnych aspektów życia społecznego.

Istotą konsultacji społecznych jest poznawanie perspektyw i potrzeb różnych aktorów życia społecznego i wspólny namysł nad konkretnymi rozwiązaniami i działaniami, które pozwolą realizować ich zróżnicowane potrzeby.